درباره ما

مقدمه

سابناتک از گروه سابنا وابسته به شرکت مهندسی آریانا سامان بنا سهامی خاص در سال  1389  و با هدف ارائه خدمات مهندسی سازمانها و  پروژه های ملی، صنعتی و عمرانی کشور با همکاری و مشارکت جمعی از متخصصین و خبرگان دانش و صنعت کشور و با بهره گیری از سالیان متمادی تجارب ارزنده در سازمانها و پروژه های صنعتی و عمرانی و صنایع استراتژیک کشور شروع به فعالیت نموده است .

خط مشی

مدیران سابناتک با تعیین خط مشی خود مبتنی بر سرلوحه قرار دادن اصول مدیریت کیفیت، اصول مشتری مداری، ارتقای روزافزون سطح دانش تئوری و عملی و انتقال آن به حوزه مشتریان در راستای حفظ سرمایه های مادی و معنوی کشور که در نتیجه کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری صنایع کشوری و شرکتهای عمرانی و صنعتی را در برخواهد داشت گامی محکم و نوین در حوزه ارائه خدمات مهندسی مورد نیاز کشور خود برداشته اند.

برخی از مشتریان ما