مدیر پروژه موفق

وقت صحبت از مدیریت یک پروژه می شود، باید انتظارات خودمان را از یک مدیر پروژه موفق بیان کنیم. در اکثر مواقع می خواهیم پروژه ما طبق برنامه زمانبندی پیش رفته و با هزینه و بودجه در نظرگرفته شده و بدون اشکال خاتمه یابد. حتی انتظار داریم ریسکهای پیش بینی شده (و یا گاها ناشناخته) هم طبق انتظار ما نمایان شوند و مدیر پروژه و تیم همراه وی با پیش بینی هایی که از قبل کرده اند، آنها را مدیریت کنند تا آسیبی به روند اجرایی پروژه وارد نشود. همچنین انتظار داریم آنچه را که ما از پروژه می خواهیم و سفارش می دهیم، در نهایت تحویل ما گردد نه آنکه سفارش پروژه ای از ما گرفته شود و در نهایت پروژه ای به دلخواه و سلیقه شخصی مدیر پروژه به ما تحویل داده شود.

اما قبل از اینکه ویژگیهای یک مدیر پروژه موفق را مورد بررسی قرار دهیم، بهتر است ویژگیهای مدیران پروژه را از یکدیگر جدا کنیم. بطور معمول مدیران پروژه به دو دسته مدیران پروژه های کوچک و مدیران پروژه های بزرگ تقسیم می شوند. در واقع بین عملکرد و وظایف این دو نوع مدیر تفاوتهای زیادی وجود دارد که بیشتر در تفاوت وظایف و توانمندی های مدیران عامل در شرکتهای کوچک و بزرگ است.

مدیرعامل در یک شرکت بزرگ حتما نباید از جزییات عملیاتی یک پروژه یا شرکت باخبر باشد و یا با آنها آشنایی داشته باشد. وی در همین حد که با کلیات عملکرد واحدها و نحوه تعامل با آنها و نیز شاخص های سنجش عملکرد آنها آشنایی داشته باشد، می تواند از عهده مسئولیتهای خود بعنوان یک مدیرعامل برآید. در حالیکه در شرکتهای کوچک مدیر عامل یا مدیر پروژه نمی تواند از جزییات عملیاتی یک پروژه بی خبر باشد و درگیر آنها نشود. وی باید با اداره بیمه، دارایی، شهرداری و سایر سازمانها و یا حتی وزارتخانه هایی که برحسب نیاز با آنها تعامل دارد، آشنایی داشته باشد. باید با مدیریت منابع انسانی آشنایی داشته و حتی اصول بازاریابی را تا حدودی بداند. البته قرار نیست که یک مدیر پروژه کوچک به همه امور و حوزه ها بصورت دقیق و عمیق واقف باشد ولی آشنایی با اصول و مبانی آنها اجتناب ناپذیر است.

در پروژه های کوچک، مدیر عامل و یا مدیر پروژه ای موفق است که علاوه بر نگاه مدیریتی کلان، نگاه عملیاتی جزئی و دقیقی هم داشته باشد و با تمامی امور اجرایی پروژه آشنا باشد. البته لازم نیست که دقیقا به تمامی جزییات قسمتهای مختلف بصورت حرفه ای مسلط باشد ولی باید نحوه کارکرد هر قسمت را دانسته و خروجی نهایی هر قسمت را که باید به کارفرما ارائه شود، بداند. به همین دلیل است که گاها مشاهده شده، یک مدیر پروژه موفق در یک شرکت چند هزار نفری نتوانسته است از عهده یک پروژه کوچک با تعداد ده – پانزده نفر کارمند برآید و پروژه به سرانجام نرسیده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحات زیر مراجعه کنید:

ریسکهای ناشناخته و مدیریت آنها

بررسی چرخه طول عمر مدیریت یک پروژه