ریسکهای ناشناخته

نوسان قیمت مواد خام و یا نبود آنها در بازار و همچنین نداشتن مهارت کافی در به سرانجام رساندن یک پروژه را می توان از ریسکهای شناخته شده یک پروژه در نظر گرفت. این نوع ریسکهای شناخته شده همگی قابل کنترل بوده و می توانید از بروز آنها جلوگیری کنید یا خطر وقوع آنها را کاهش دهید. ریسکهای ناشناخته می توانند عدم آگاهی شما از یک محدودیت زیرساختی باشند همانند نبود امکانات سخت افزاری در یک پروژه IT. همین ریسکهای ناشناخته می توانند دلیل مهمی برای افزایش هزینه های پروژه و یا تاخیر در اتمام آن باشند. عدم توجه به این ریسکهای ناشناخته، می تواند باعث شکست پروژه شوند و مانع به اتمام رساندن آن شوند.

طبق آمار رسمی بیش از 30 درصد از پروژه هایی که با شکست مواجه شده اند، مدیران آنها تعریف صحیح و دقیقی از ریسکها و فرصتها نداشته اند. همچنین بیش از 80 درصد سازمانهایی که توانسته اند پروژه های خود را باتمام برسانند، همگی از سیستم مدیریت ریسک با دقت بالا استفاده کرده اند. با استفاده از برنامه ریزی احتمالی، مدیریت ریسکها می تواند برای ما آسان و موثر باشد به عبارت دیگر مدیر پروژه به همراه تیم پروژه همگی انتظار وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی را دارند و از آمادگی صددرصد برای مقابله با آنها برخوردارند و در صورت بروز حادثه و یک رخداد ناشناخته، می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. به همین منظور باید فرهنگ سازی کرد و با ناشناخته ها بصورت هوشمندانه مقابله کرد.

همه ریسکهای موجود برای ما قابل شناسایی نیستند بنابراین برای شناسایی این ریسکهای ناشناخته، مدیران پروژه باید خارج از حیطه پروژه فکر کنند و همه جوانب را بسنجند. برای این منظور همیشه توصیه می شود تا با مشتریان مصاحبه شود و یا از نمودار علت و معلول که یکی از ابزارهای مدیریتی است، استفاده شود.

ریسکهای ناشناخته در مدیریت پروژه

مدیر پروژه بعنوان شخصی که این پروژه را هدایت و مدیریت می کند، باید همیشه در شک و تردید باشد. همیشه باید راه دومی را برای ادامه کار در ذهن داشته باشد و بداند هر پروژه یک داستان جدید و جداگانه است که هنوز کسی از پایان آن خبر ندارد.

همچنین یکی از بزرگترین ریسکهای موجود، خوش بینی بیش از اندازه مدیر پروژه و تیم همراه وی است. همیشه اگر برای انجام و اجرای یک پروژه مفروضاتی را در نظر می گیرید، باید برای زمانی که این مفروضات براثر بروز یک حادثه و یا ریسک ناشناخته باطل می شوند، نقشه دوم داشته باشید. همین نکته باعث می شود تا تیم پروژه خوش بینی بیش از حد خود را از دست بدهند. برای همین منظور باید همیشه محتاط باشید و با احتیاط پیش بروید زیرا ریسکهای ناشناخته همیشه در کمین برنامه های شما هستند. برای مواجهه با آنها باید همیشه یک ذخیره احتیاطی داشته باشید. اگر با وجود در نظر گرفتن تمامی این موارد احتیاطی، با ریسک ناشناخته ای مواجه نشدید، نگران نباشید، اینکار باز هم برای شما سودمند بوده است. زیرا در درجه اول ریسکهای ناشناخته را توانسته اید شناسایی کنید و در درجه دوم مدیرپروژه و اعضای تیم توانسته اند با ریسکهای ناشناخته بالقوه آشنا شوند و در صورت بروز آنها می توانند به سرعت از خود انعطاف لازم را نشان دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ریسک های پروژه می توانید به صفحات زیر مراجعه کنید:

سیستم تولید بهنگام(JIT) چیست؟ معایب و مزایا آن

بازنگری کنترلها و فرآیند مدیریت ریسک