آشنایی با DAX در پاور بی آی

عبارت DAX، سرنام Data Analysis Expressions است که به معنی عبارت تحلیل داده ها می باشد، DAX زبان فرمول مورد استفاده در پاور بی آی(Power BI) است. به عبارت دیگر از آن در پشت صحنه پاور بی ای استفاده می شود. از DAX در سایر محصولات مایکروسافت همانند Power Pivot و SSAS Tabular نیز استفاده می شود که البته در این قسمت فقط به بیان DAX مورد استفاده در پاور بی آی می پردازیم. به عبارتی دیگر می خواهیم شما را با اساس و پایه DAX آشنا کنیم و در مورد نحوه کار و عملکرد و همچنین معرفی مفیدترین قابلیتهای آن می پردازیم.

با وجود آنکه مفاهیم DAX بسیار ساده و آسان هستند ولی در عین حال قدرتمند نیز می باشند. DAX از برخی مفاهیم برنامه نویسی و الگوها استفاده می کند که استفاده کامل و درک آنها قدری دشوار است. ممکن است روشهای مرسوم که برای فراگیری زبانهای برنامه نویسی استفاده می شود، بهترین روش برای آموزش DAX نباشد.

باید بدانید که DAX یک زبان برنامه نویسی تابعی است، به عبارت دیگر کدی که بطور کامل اجرا می شود، در درون یک تابع قرار دارد. در DAX، توابع می توانند حاوی سایر توابع تودرتو، دستورات شرطی و مقدار مرجع نیز باشند. اجرا در DAX از داخلی ترین تابع یا پارامتر آغاز می شود و به سمت خارجی ترین آن ادامه پیدا می کند. در پاور بی آی، فرمولهای DAX در یک خط نوشته می شوند به همین دلیل قالب بندی صحیح توابع شما برای خواناتر بودن آنها مهم است.

DAX به گونه ای طراحی می شود تا با جداول کار کند به همین دلیل دو نوع داده اصلی دارد: داده های عددی و سایر داده ها. داده های عددی می توانند شامل اعداد صحیح (integer)، اعداد اعشاری(decimals) و واحد پولی (Currency) باشند. سایر داده ها می توانند شامل رشته ها(Strings) و شیء های باینری(binary Objects) باشند. این بدان معنا است که اگر شما تابع DAX خود را بسازید تا بر روی یک نوع عدد کار کند، می توانید اطمینان داشته باشید که بر روی سایر داده های عددی نیز کار خواهد کرد.

می توانید از انواع داده های مختلف در محاسبات خود استفاده کنید. نتایج برحسب نوع داده های استفاده شده در ورودی، تغییر خواهند کرد. تبدیل داده ها بصورت خودکار انجام می شود به عبارتی دیگر نیازی نیست نوع داده های ستونهایی که از آنها در پاور بی آی استفاده می کنید را بدانید ولی این بدان معنا است که ممکن است برخی مواقع این تبدیل به روشهای غیرمنتظره ای رخ بدهد.

یک نوع داده دیگری نیز وجود دارد که در اغلب مواقع در پاور بی آی از آن استفاده می شود، به نام DateTime. این نوع داده بصورت یک مقدار عدد اعشاری با دو قسمت عدد صحیح و اعشار، ذخیره می شود. از نوع داده DateTime می توان برای محاسبه دقیق هر بازه زمانی که بعد از تاریخ اول مارس (1 March) 1900 باشد، استفاده کرد.

لازم به ذکر است که دو نوع محاسبه اصلی وجود دارند که می توانید با استفاده از DAX انجام دهید: الف- ستونهای محاسبه شده (Calculated columns) ب- اندازه های محاسبه شده(calculated measures). در مباحث بعدی به بررسی بیشتر این موارد در DAX   می پردازیم.

آموزش DAX در پاور بی ای

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه هوش تجاری در پاور بی آی می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید:

هوش تجاری با پاور بی آی

پاور بی آی چیست