بعد از اینکه محتویات خود را در فضای کاری قرار دادید، آماده قرار دادن آن در یک اپلیکیشن قالب هستید. اولین گام، ایجاد یک اپلیکیشن قالب آزمایشی است که تنها در درون سازمان شما قابل دسترس می باشد.

1- در فضای کاری قالب، گزینه Create app را انتخاب کنید.

ساخت اپلیکیشن آزمایشی در پاور بی آی

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، در این قسمت(Branding) گزینه های دیگری را نیز برای اپلیکیشن قالب خود پر می کنید:

قسمت Branding در ساخت اپلیکیشن پاور بی آی

الف- نام اپلیکیشن(App Name)

ب- شرح و توضیحی در ارتباط با اپلیکیشن (Description)

ج- سایت پشتیبان (Support site). بعد از توزیع مجدد اپلیکیشن قالب بعنوان یک اپلیکیشن سازمانی، لینک آن در زیر اطلاعات اپلیکیشن نمایش داده می شود.

د- لوگوی اپلیکیشن (app logo). حداکثر اندازه فایل لوگو باید 45k باشد. نسبت آن باید 1:1 باشد و قالب فایل باید .png، .jpg و .jpeg باشد.

ه- رنگ تم اپلیکیشن (App theme Color).

در ادامه کافی است گزینه New navigation builder را فعال کنید تا قسمت پیمایش (nav) اپلیکیشن را تعریف کنید.

نصب اپلیکیشن در پاور بی آی

اگر تصمیم دارید که از navigation builder استفاده نکنید، این امکان برای شما وجود دارد تا صفحه قرارگیری اپلیکیشن را انتخاب کنید. کافی است یک گزارش یا داشبورد را بعنوان مکان قرارگیری صفحه خود انتخاب کنید. برای همین منظور هم صفحه ای را انتخاب کنید که درک درستی را به شما می دهد.

در قسمت Control، می توانید محدودیتهایی را مشخص کنید که باید برای کاربران اپلیکیشن شما در نظر گرفته شوند.

ایجاد قسمت کنترل در پاور بی آی

این نکته را در نظر داشته باشید که همیشه export کردن فایل در قالب .bbix برای کاربرانی که اپلیکیشن نصب می کنند، بسته است و امکان پذیر نیست.

درقسمت Parameters می توانید رفتار پارامترها را در هنگام اتصال به منبع داده ها مدیریت کنید.

ساخت پارامترها در اپلیکیشن پاور بی ای

در قسمت Value، مقدار پارامتر پیش فرض را مشخص می کنید.

با انتخاب گزینه required، از برنامه نصاب (installer) می خواهید تا پارامترهای مخصوص کاربر را وارد کند.

گزینه Lock مانع از آن می شود تا برنامه نصاب(installer)، پارامتری را به روز رسانی کند.

قسمت Access در فاز آزمایشی، مشخص می کند که چه کسانی در سازمان شما می توانند اپلیکیشن شما را نصب و آزمایش کنند. نگران نباشید، همیشه می توانید برگردید و این گزینه ها را بعدا تغییر دهید. این تنظیمات تاثیری بر روی دسترسی اپلیکیشن الگوی توزیع شده نمی گذارند.

2- گزینه Create App را انتخاب کنید.

پیغامی را مشاهده می کنید، مبنی بر اینکه اپلیکیشن آزمایشی آماده است که به همراه آن لینکی برای کپی کردن و اشتراک گذاری با آزمایش کننده های اپلیکیشن شما ارائه می شود.

پبغام آماده سازی اپلیکیشن قالب

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحات زیر مراجعه کنید:

ایجاد یک اپلیکیشن قالب در پاور بی آی (Power BI)

پین کردن یه کاشی(tile) به یک داشبورد از Q&A در پاور بی آی(Power BI)