اگر می توانید گزارش و داشبوردهای Power BI ایجاد کنید، بطور حتم نیز می توانید یک اپلیکیشن قالب (template app) بسازید و مطالب و محتوای آنالیزی خود را در درون یک اپلیکیشن ساخته و قرار دهید. حتی می توانید اپلیکیشن خود را برای استفاده در سایر برنامه های مرتبط با پاور بی آی (Power BI) و بر روی هر نوع پلتفرمی، گسترش دهید( همانند AppSource ) و یا از آن در سرویس وب خود استفاده کنید. بعنوان یک سازنده این امکان را دارید تا یک بسته آنالیزی محافظت شده برای توزیع ایجاد کنید.

مدیران برنامه های مرتبط با Power BI کنترل می کنند که چه کسی در سازمان آنها می تواند اپلیکیشن های قالب(template App) ایجاد کند و نیز چه کسی می تواند آن را نصب کند. این افراد مشخص می می توانند اپلیکیشن قالب شما را نصب کرده و سپس تغییر دهند و برای مشتریان پاور بی آی (Power BI) در سازمان خود توزیع کنند.

برای ایجاد یک اپلیکیشن قالب (template app) جهت استفاده در سایر برنامه های مرتبط با پاور بی ای (Power BI)، نیاز است تا آن را در یک فضای کاری جدید ایجاد کنید.

1- در پاور بی آی سرویس (Power BI Service)، گزینه Workspaces>Create workspace را انتخاب کنید.

فضای کاری جدید در پاور بی آی

2- در قسمت Create a workspace، گزینه Upgrade to new را انتخاب کنید.

ایجاد فضای کاری در پاور بی آی

3- نام و شرحی(اختیاری است) را وارد کنید و در صورت لزوم نیز می توانید یک تصویر لوگو(اختیاری است) را برای فضای کاری خود انتخاب کنید.

4- قسمت Advanced را باز کنید و گزینه Develop a template app را انتخاب کنید.

ایجاد یک اپلیکیشن قالب در پاور بی آی

5- گزینه save را انتخاب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه کنید:

پین کردن یه کاشی(tile) به یک داشبورد از Q&A در پاور بی آی(Power BI)

هوش تجاری با Power BI