برای این منظور همانند پین کردن بازه ای از سل ها به یک داشبورد عمل می کنید با این تفاوت که به جای بازه ای از سل ها(Cells) کافی است کل جدول یا PivotTable را انتخاب کنید. برای اینکه جدولی را پین کنید، باید کل سل های جدول را انتخاب کنید یا اطمینان کسب کنید که عناوین جدول را انتخاب کرده اید. برای اینکه PivotTable را پین کنید، باید اطمینان داشته باشید که تمامی قسمتهای قابل مشاهده PivotTable از جمله فیلترها(در صورت وجود) را نیز انتخاب کرده اید.

انتخاب کل جدول در پاور بی آی

کاشی (Tile) ایجاد شده از یک جدول یا PivotTable، کل جدول را نشان خواهد داد. اگر سطرها یا ستونها را در workbook اصلی اضافه، حذف یا فیلترگذاری کنید، در کاشی(tile) مورد نظر نیز، اضافه شده، حذف گردیده و یا فیلترگذاری می شوند.

انتخاب یک کاشی workbook، باعث می شود تا workbook لینک شده در پاور بی آی (Power BI) باز شود. از آنجایی که فایل workbook در OneDrive for Business صاحب یا مالک آن قرار دارد، برای مشاهده workbook ، شما به مجوز خواندن(Read) برای workbook نیاز دارید. اگر مجوز مورد نیاز را نداشته باشید، با پیغام خطا مواجه می شوید.

پین کردن کل جدول از اکسل در پاور بی آی

توجه داشته باشید که از برخی قابلیتهای اکسل در پاور بی آی(Power BI) پشتیبانی نمی شود. پاور بی آی از Excel Services برای بازیابی کاشی های workbook استفاده می کند. بنابراین از آنجایی که از برخی قابلیتهای اکسل در Excel Services REST API پشتیبانی نمی شود، نمی توانید آنها را در کاشی های پاور بی آی (Power BI) مشاهده کنید. بعنوان مثال از Sparklines و قالب بندی شرطی مجموعه آیکونها پشتیبانی نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه کنید:

پین کردن بازه ای از سل ها (Cells) به یک داشبورد در پاور بی آی (Power BI)

پین کردن یک کاشی (tile) به یک داشبورد پاور بی آی از اکسل