برای اینکه کاشی جدیدی را به داشبورد خود در پاور بی آی (Power BI) اضافه کنید، می توانید  از داده های درون یک workbook اکسل استفاده کنید. این بازه از سل ها را می توانید از workbookهای اکسل که در OneDrive for Business شما ذخیره شده اند یا کتابخانه دیگری که بصورت گروهی به اشتراک گذاشته شده اند، پین کنید. این بازه از داده ها می توانند حاوی داده ها، نمودارها، جداول، PivotTables، PivotCharts و سایر قسمتهای اکسل باشند.

1- سلهایی را که می خواهید به یک داشبورد پین کنید، مشخص نمایید(Highlight کنید).

پین کردن سل های اکسل به یک کاشی در پاور بی آی

2- آیکون مخصوص پین را انتخاب کنید.

3- کاشی(tile) مربوطه را به داشبورد موجود یا یک داشبورد جدید پین کنید. برای اینکه به داشبورد موجود پین کنید کافی است ، نام داشبورد مورد نظر را از منوی کرکره ای موجود انتخاب کنید. برای اینکه به داشبورد جدید اضافه کنید، کافی است نام داشبورد جدید را تایپ کنید.

پین کردن بازه ای از اطلاعات به یک داشبورد در پاور بی آی

4- گزینه Pin را انتخاب کنید. پیغامی در نزدیکی گوشه سمت راست و بالای پنجره مبنی بر موفقیت آمیز بودن اضافه شدن بازه ای از داده ها بعنوان یک کاشی (tile)به داشبورد شما نمایش داده می شود.

گزینه go to dashboard در پاور بی آی

5- گزینه Go to dashboard را انتخاب کنید. با استفاده از این گزینه می توانید visualهای پین شده را تغییر نام و تغییراندازه داده، لینک کرده و یا جابه جا کنید. بطور پیش فرض، انتخاب یک کاشی پین شده، باعث بازشدن یک workbook در پاور بی آی(Power BI) می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحات زیر مراجعه کنید:

پین کردن یک کاشی (tile) به یک داشبورد پاور بی آی از اکسل