می خواهیم ویژوال(Visual) خود را به یک ویژوال استاندارد در گزارش تبدیل کنیم و سپس آن را به یک داشبورد پین کنیم. آیکون نشان داده شده در شکل زیر را انتخاب کنید تا Q&A خود را به یک ویژوال استاندارد تبدیل کنید( Turn this Q&A result into a standard visual).

تبدیل ویژال در پاور بی آی

این ویژوال (Visual)، یک ویژوال Q&A نیست ولی یک نمودار ستونی استاندارد است. می توانید آن را به یک داشبورد پین کنید. در گزارش، این ویژوال همانند سایر ویژوال های استاندارد رفتار می کند. اگر دقت کنید متوجه می شوید که قسمت Visualization یک آیکون نمودار ستونی را به جای آیکون ویژوال Q&A بصورت انتخاب شده، نشان می دهد.

اگر از پاور بی آی سرویس (Power BI Service) استفاده می کنید، می توانید با انتخاب آیکون پین، ویژوال را به یک داشبورد پین کنید.

پین کردن یک نمودار ستونی در پاور بی آی

با انتخاب آیکون چرخ دنده، قسمت Tooling ویژوال Q&A باز می شود.

قسمت Tooling ویژوال Q&A

با استفاده از قسمت Tooling می توانید اصطلاحاتی را که شناسایی نشده اند، به Q&A معرفی کنید تا بدین طریق آن اصطلاحات را به همراه سوالات پیشنهادی برای این مجموعه داده ها و گزارش، مدیریت کنید. در قسمت Tooling می توانید سوالاتی را مرور کنید که با استفاده از این ویژوال Q&A پرسیده شده اند و همچنین سوالاتی را مشاهده کنید که توسط کاربران علامتگذاری شده اند.

قسمت Toolingدر پاور بی ای

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه کنید:

هوش تجاری با Power Bi

قالب بندی و تغییر دلخواه ویژوال(Visual) Q&A

ایجاد یک ویژوال (Visual) Q&A با استفاده از کوئیری زبان طبیعی